EDSi töökoosolek toimub 21. aprillil 2017 Tartu Ülikooli Botaanikaaias.
10.00–11.15 Kogunemine
11.15–11.30 Päevakohane info - A. Aaspõllu
11.30–12.00 Lehtpuude puhkeperiood looduses - R. Piir
12.00–12.20 Suur või väike perekond - J. Kivistik
12.20–13.00 Valimised metsas ehk selektsioonitööd metsapuuliikidega ja mõned arvamused tänasest metsapoliitikast - A. Peterson
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.30 Tähelepanu väärivaid põõsaid haljastuses - T. Tenso
15.30–16.00 Taimeriiki kahjustavatest teguritest sel kevadel ja kuidas nende vastu võidelda - E. Käger. Sõnavõtud omal soovil
Info Aino Aaspõllu tel 50 42 603