30.01.2015
Kes ees, see sees! Soome reisile on juba paljud kirja pannud kuigi lõplikku kava veel ei ole. Kohalikud dendroloogid alles vaidlevad omavahel, mis meile parem ja huvitavam oleks. Soome reisi maksumus dendroloogia seltsi rahvale on 230 €, teistele 250 €. (Täpne kava saab siia selle selgumisel.)
27.01.2015
Tutvu reisikavaga
Reis on välja müüdud!
Pildid on Drummondi lossi aiast mis kuulub reisiprogrammi!


27.01.2015
Kutsume Teid osalema Eesti Dendroloogia Seltsi õppereisidel! Spetsialisti nõuanded kogu reisi kestel.
Tutvu reisikavaga
15.01.2015

Eesti Dendroloogiaseltsi poolaastakoosolekul 28. novembril 2014 tehti seltsi presidendi poolt ettekanne linna rohealade hooldamise juhendist. Nii ettekandes kui sõnavõttudes sai juhend kriitika osaliseks. Sain endale ka juhendi elektroonilisel teel ja selle mitmekordsel lugemisel sai selgeks, et tuleb teha retsensioon ja see muuta saadavaks omavalitsuste spetsialistidele, kellele see juhend saadeti. Alljärgnevas tekstis on taksonite puhul kasutatud ladinakeelseid nimetusi, sest juhendis on taksonite nimetamisel kasutatud vaid ladina keelt.

Haljastuslikud mõisted on juhendis toodud ebaselgetena, nt käsitletavaid objekte pole täpselt määratletud; pealkirjades toodud mõisted on kas ebatäpsed (nt allee, park) või pole üldse määratletud (nt promenaad, taskupark) või mõisted pole adekvaatsed (nt esindusväljakud on väiksemaskaalalised; pargid, mida nende suuruse tõttu kuigi intensiivselt ei kasutata).

Rohekoridorides võiks juhendi järgi kehtida madalaim hooldusintensiivsus, heina võiks niita 2 korda aastas. Siit küsimus – kas ka kergliiklusteede äärtes piirduda vaid kahe korra niitmisega aastas?

7.01.2015
Eesti Dendrologia Seltsi suurte kogemustega spetsialist Andres Vaasa räägib okaspuudest aialoengus “Eesti kliimas vastupidavad okaspuuliigid ning sordid”. 24. jaanuaril 2015 kell 12.00–16.00 Pirita Vaba Aja Keskuses (Merivälja tee 3).
Ürituse reklaamleht