Seltsi liikmeks võivad olla füüsilised kui ka juriidilised isikud. Seltsiga liitumisel ei nõuta erialast haridust, piisab huvist.

Seltsi astumiseks toimige nii:

1. Tutvuge Eesti Dendroloogia Seltsi põhikirjaga.
2. Trükkige välja liikmeks astumise avaldus, täitke ära ja saatke Eesti Dendroloogia Seltsi aadressile Lehise 18, 12012 Tallinn.
3. Tasuge sisseastumismaks 10 € ja esimese aasta liikmemaks 10 € (kokku 20 €) Eesti Dendroloogia Seltsi arvelduskontole EE222200221027353849 Swedbankis. Makse selgitusse kirjutage oma nimi.

Seltsi liikmeks loetakse Teid peale sisseastumis- ja liikmemaksu laekumist Seltsi arvelduskontole.