21. aprillil 2017 Tartu Ülikooli Botaanikaaias.
10.00–11.15 Kogunemine
11.15–11.30 Päevakohane info - A. Aaspõllu
11.30–12.00 Lehtpuude puhkeperiood looduses - R. Piir
12.00–12.20 Suur või väike perekond - J. Kivistik
12.20–13.00 Valimised metsas ehk selektsioonitööd metsapuuliikidega ja mõned arvamused tänasest metsapoliitikast - A. Peterson
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.30 Tähelepanu väärivaid põõsaid haljastuses - T. Tenso
15.30–16.00 Taimeriiki kahjustavatest teguritest sel kevadel ja kuidas nende vastu võidelda - E. Käger. Sõnavõtud omal soovil


17. novembril 2017 Tallinnas, Lauteri tn 7C kohvikus.
Kogunemine kell 10.00–11.00.
Plaanitud ettekanded:
11.00–12.15 Meie 2017. aasta tegemistest ja reisidest – Inglismaa, Saaremaa, Muhu – Aino Aaspõllu
12.15–12.45 Uudiseid uutest haigustest ja kahjuritest – Eneli Käger
12.45–13.30 Lühiülevaade New Yorgi Central Pargist – Elle Pent
13.30–14.30 Lõuna
14.30–16.00 Wight'i saare haljastusest Osborne House näitel – Andres Vaasa
16.00–16.30 Rudolf Pehteri tõstatatud teema – eelistatakse juhuslikke tarnijaid Eesti puukoolidele – vaba mikrofon