EDSi töökoossolek 24. märtsil 2006 Tartus, Kreutzwaldi 5 (EMU metsanduse hoone, dendroloogia auditoorium 1B1).
11.00-11.30 Jooksvad küsimused (reisid, suvepäevad jm)
11.30-12.15 Värviliste okastega okaspuuvormide kasvatamisest Eestis / Andres Vaasa
12.15-12.40 Mädanikuseened ilupuudel / Sulev Järve
12.40-13.00 Sõnajalad haljastuses / Kai Rünk
13.00-13.15 Erinevad turbasegud erinevatele liikidele / Reine Laidsaar
13.15-13.45 Lõuna
13.45-14.00 Veel kord leedritest / Aino Aaspõllu
14.00-14.45 Sangaste parkmetsa haruldused / Heino Kasesalu
14.45-15.45 Ida-Virumaa suvepäevad / Helve Vaarman


EDSi töökoosolek 20. detsembril 2006 Tallinna BA palmimajas (Kloostrimetsa tee 52).
11.00-11.30 2007. aasta ettevõtmiste arutelu
11.30-11.45 Raamatu esitlus: Puuseened pargi- ja ilupuudel / S. Järve
11.45-12.45 Huvitavaid leide Eesti parkidest / J. Elliku, O. Abner
12.45-13.30 Kikkapuud haljastuses / J. Elliku
13.30-14.00 Lõuna
14.00-14.30 Raamatu esitlus: Linnahaljastus-avalike alade kujundamise ja ehitamise käsiraamat / K. Tuul
14.30-15.30 Ultramoodne haljastus Saksamaal / A. Aaspõllu
15.30-16.30 Hiina haljastusest / A. Vaasa
17.00-21.00 Jõulupidu koos BA Sõprade Seltsiga